Experimentella spelstudien

SALVe Kohort, eller "Arv och miljö - Psykisk och somatisk hälsa bland ungdomar i Västmanland, är ett forskningsprojekt som startade 2012 och som under 20 års tid ska följa de ungdomar som är födda 1997 och 1999 i Västmanland, och som deltar i studien.

Under 2017-2019 driver vi en experimentell delstudie, där 200 deltagare slumpmässigt har valts ut för att erbjudas deltagande i den experimentella fördjupningsstudien, som handlar om spelbeteende och känsloreaktioner.

Vi vill undersöka vilka personer som kan ha en ökad risk till att spela för mycket eller till att utveckla spelberoende. Syftet är att undersöka olika geners och miljöfaktorers betydelse för spelbeteende och känsloreaktioner genom olika mätningar i en experimentell miljö.

Trådlösa sensorer fästs på ansikte, ena handen och överkroppen för att mäta hjärtfrekvens, hudkonduktans, andningsfrekvens och kropps- och ansiktsrörelser under experimentet. Deltagarna ersätts med 1000 kronor i presentcheckar och har även möjlighet att vinna upp till 600 kronor extra beroende på hur man lyckas med speluppdragen.

Så här går det till:
1. En webbenkät skickas till deltagaren, att besvaras hemma
2. Ytterligare en enkät besvaras av deltagaren i labbet på Centrum för klinisk forskning
3. Deltagaren genomför fyra tester om känsloreaktioner med hjälp av dator i labbet
4. Paus med fika
5. Intervju om spel och beroende
6. Deltagaren genomför tre olika speluppdrag med hjälp av dator i labbet
7. Salivprov tas på deltagaren

Klicka på bilden nedan för att se en informationsfilm om studien.