Salve

Survey of Adolescent Life in Vestmanland

Forskningsprojektet SALVe

(Survey of Adolescent Life in Vestmanland) "Arv och miljö" - Psykisk och somatisk hälsa bland ungdomar i Västmanland

SALVe-projektet studerar arv och miljö utifrån kunskapen om att de flesta beteenden har en ärftlig grundläggande del, lagrad i våra gener, som sedan utformas i samverkan med den miljö man växer upp i. Vi vill studera dessa arv och miljömekanismer i förhållande till den nya tidens ungdomskultur där livsstil och levnadsvanor på många sätt är helt annorlunda än för bara en generation sedan.

Det finns ingen tidigare generation som varit så uppkopplade via datorer, tv-spel och smarta mobiltelefoner. De flesta ungdomar spenderar idag många timmar framför datorn varje vecka, några fastnar framför datorn, som ett slags missbruk medan andra är till synes helt opåverkade av sitt datoranvändande. Vad beror detta på, och vilka konsekvenser får det på sikt?

Ett av delprojekten planerar att följa ungdomar födda 1997 och 1999 under de kommande 20 åren för att på så sätt fördjupa kunskapen om de nya levnadsvanornas samband med fysisk och psykisk hälsa, idag och i framtiden.

Under november 2018 genomfördes den tredje enkätundersökningen i studien SALVe kohort.

Forskare vid CKF arbetar för närvarande med en rad vetenskapliga studier i syfte att fördjupa förståelsen för faktorer som påverkar bl a självskadebeteende, drogmissbruk, sexuellt riskbeteende, överviktsproblematik, antisocialt beteende, dataspelsproblem, depression och ätstörningar. Inom ramen för samarbetet med institutionen för Neurovetenskap vid Uppsala universitet har ett antal kandidatgener tagits fram.

Vi som forskar i projektet

Kent W Nilsson
Cecilia Åslund
Susanne Olofsdotter
Karin Sonnby
Sofia Vadlin
Johan Isaksson
Megha Bendre
Aniruddha Todkar
Dave Checknita
Rebecka Keijser
Catalina Torres Soler
Cahtrine Hultman
Iordana Ntini

Aktuellt i media:

Senast uppdaterad: 2022-05-05