Behandling av nedstämdhet via telefon för personer 65 år och äldre under pågående covid-19-pandemi

CoviDep-studien syftar till att undersöka effekten av en psykologisk behandling i korttidsformat för att behandla depressionssymtom hos personer 65 år och äldre under pågående Covid-19-pandemi. Behandlingen ges helt via telefon och består av fyra samtal, ett samtal per vecka. Behandlingen består av två psykologiska interventioner i kombination: Beteendeaktivering och mentala bilder. Beteendeaktivering går ut på att identifiera och genomföra lustfyllda och meningsfulla aktiviteter för att förbättra humöret och minska social isolering. För att förstärka effekten av beteendeaktivering och för att öka motivationen och följsamheten används mentala bilder. Mentala bilder innebär att deltagarna får göra övningar där de i detalj föreställer sig att de genomför de planerade aktiviteterna.

Vi planerar att inkludera 154 deltagare. Hälften av deltagarna utses slumpvis till att påbörja behandlingen direkt, medan de övriga deltagarna utses till en kontrollgrupp där de påbörjar behandling efter fyra veckor. Kontrollgruppens mående kommer följas upp genom veckovisa samtal. Genom detta upplägg kommer vi kunna utvärdera effekten av behandlingen, men samtidigt kunna erbjuda samtliga deltagare behandlingen. Samtliga deltagare kommer att få fylla i enkäter före, under och efter behandling. Enkäter kommer också att skickas ut 1, 3 och 6 månader efter behandlingen avslutats för att följa upp resultaten på längre sikt. En mindre grupp deltagare (ca 10-15 personer) kommer också att få genomgå djupintervjuer om hur de upplevde behandlingen.

Studien planeras pågå under hösten 2020 och början av våren 2021.

Är du intresserad av att delta i studien, eller vill veta mer om vilka som kan delta eller hur man anmäler intresse? Klicka här.

Medarbetare
 • Mattias Damberg, Ansvarig prövare, specialistläkare och docent,
  Region Västmanland
 • Johnny Pellas, Ansvarig för studiens genomförande, leg psykolog och doktorand, Region Västmanland
 • Gunilla Schiölde, leg psykolog/ specialist i neuropsykologi,
  Region Västmanland
 • Angelica Norling, forskningssjuksköterska,
  Region Västmanland
 • Marie Stenius-Svensson, forskningssjuksköterska,
  Region Västmanland
 • Tobias Thornell, PTP-psykolog,
  Region Västmanland
 • Ida-Maria Jonsson, PTP-psykolog, Region Västmanland
 • Elin Byström, PTP-psykolog,
  Region Västmanland

SAMARBETSPARTNERS

 • Marie Kivi, leg. psykolog och fil.dr, Göteborgs universitet
 • Dr. Julie Ji, University of Western Australia
 • Dr. Fritz Renner, University of Freiburg