Behandling av nedstämdhet via telefon för personer 65 år och äldre under pågående covid-19-pandemi, CoviDep

Studien är nu avslutad.

CoviDep-studien syftade till att undersöka effekten av en psykologisk behandling i korttidsformat för att behandla depressionssymtom hos personer 65 år och äldre under pågående Covid-19-pandemi. Behandlingen gavs helt via telefon och bestod av fyra samtal, ett samtal per vecka.

Behandlingen bestod av två psykologiska interventioner i kombination: Beteendeaktivering och mentala bilder. Beteendeaktivering går ut på att identifiera och genomföra lustfyllda och meningsfulla aktiviteter för att förbättra humöret och minska social isolering. För att förstärka effekten av beteendeaktivering och för att öka motivationen och följsamheten används mentala bilder. Mentala bilder innebär att deltagarna får göra övningar där de i detalj föreställer sig att de genomför de planerade aktiviteterna.

41 personer deltog i studien. Hälften av deltagarna utsågs slumpvis till att påbörja behandlingen direkt, medan de övriga deltagarna utsågs till en kontrollgrupp där de påbörjade behandling efter fyra veckor. Kontrollgruppens mående följdes upp genom veckovisa samtal. Genom detta upplägg kunde vi utvärdera effekten av behandlingen, men samtidigt erbjuda samtliga deltagare behandlingen. Samtliga deltagare fick fylla i enkäter före, under och efter behandling. Enkäter skickas ut 1, 3 och 6 månader efter behandlingen avslutats för att följa upp resultaten på längre sikt. 15 deltagar har också fått genomgå djupintervjuer om hur de upplevde behandlingen.

Länkar till vetenskapliga publikationer som rör studien kommer att läggas upp på denna sida. Frågor om studien besvaras av Johnny Pellas, johnny.pellas@regionvastmanland.se.

Medarbetare
 • Mattias Damberg, Ansvarig prövare, specialistläkare och docent,
  Region Västmanland
 • Johnny Pellas, Ansvarig för studiens genomförande, leg psykolog och doktorand, Region Västmanland
 • Gunilla Schiölde, leg psykolog/ specialist i neuropsykologi,
  Region Västmanland
 • Angelica Norling, forskningssjuksköterska,
  Region Västmanland
 • Marie Stenius-Svensson, forskningssjuksköterska,
  Region Västmanland
 • Tobias Thornell, PTP-psykolog,
  Region Västmanland
 • Ida-Maria Jonsson, PTP-psykolog, Region Västmanland
 • Elin Byström, PTP-psykolog,
  Region Västmanland

SAMARBETSPARTNERS

 • Marie Kivi, leg. psykolog och fil.dr, Göteborgs universitet
 • Dr. Julie Ji, University of Western Australia
 • Dr. Fritz Renner, University of Freiburg
Senast uppdaterad: 2021-05-06