CAN-studien

Cancer and Anaesthesia Study

Kan valet av narkosmedel påverka överlevnaden efter cancerkirurgi?

Narkospersonalen spelar roll! Studier har visat på högre överlevnad för patienter som under och efter cancerkirurgi haft ryggbedövning eller annan omfattande bedövning.
   Nästa steg är att följa upp resultaten från djurstudier som visat att också valet av sömnmedel för narkosen kan spela roll för överlevnaden. Risken för återfall och dottersvulster verkar variera beroende på vilket sömnmedel som använts.
   I en egen journalstudie av bröstcancer och cancer i tjock- och ändtarm sågs samma tendens. Studien var dock statistiskt för svag för att övertyga. Vi behöver undersöka om misstanken kan fastställas eller inte, givet frågans allvarlighetsgrad, och det faktum att resultaten från djurstudier inte alltid gäller för människor.
   I CAN-studien (Cancer and anaesthesia) kommer sömnmedlen propofol eller sevofluran att lottas för den enskilde patienten, återigen för patienter med bröstcancer eller cancer i tjock- och ändtarm. Slumpen kommer att se till att alla faktorer som i.ö. spelar roll för överlevnaden blir lika fördelade mellan de två grupperna, så att det enda som till slut skiljer grupperna åt är sömnmedlet som getts under narkosen. Bägge medlen är sedan länge etablerade världen över, men sevofluran dominerar.
   Baserat på vår journalstudie behövs 8 000 patienter för den nu planerade studien (med marginal för bortfall). 5208 deltagare har hittills inkluderats i studien (3 maj 2022).

I nuläget bedrivs studien i (från norr till söder) Skellefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örebro, Karlstad, Linköping, Västervik, Växjö, Kalmar, Helsingborg, Wroclaw (Polen), Zagreb (Kroatien) samt Peking, Shanghai och Xijing (Kina). Studien koordineras och finansieras från Västerås*.

CAN-studiens hemsida

*Anslag från Region Västmanland, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen och Vetenskapsrådet.

Aktuellt
Senast uppdaterad: 2022-05-04