Bröstcancer

Bröstcancer

Sentinel node, ny teknik för operation av armhålan vid bröstcancer. Nationellt projekt där vi övervakat införandet av den nya tekniken och utvärderat resultaten. Projektet har lett till en ändring av de nationella riktlinjerna för bröstcanceroperation. Det är numer rutin att endast avlägsna sentinel node och lämna övriga körtlar när sentinel node är frisk. Vi har gjort en långtidsuppföljning av patienter opererade på detta sätt utan att se någon ökad risk för återfall, men i gengäld betydligt mindre armbesvär efter operation.
   I förlängningen av detta pågår nu ett projekt (SENOMIC) där även patienter med mikroskopiskt engagemang av sentinel node slipper fullständig utrymning, och en internationell studie (SENOMAC) där patienter med upp till två metastaser randomiseras till utrymning av armhålan eller ej.
   Vi håller också på och utvärderar en helt ny teknik för identifikation av sentinel node som baseras på magnetiska järnpartiklar som injiceras invid tumören i stället för det radioaktiva ämne som vi tidigare använt. Det underlättar på flera sätt logistiken kring operation och kräver inte de särskilda åtgärder som omgärdar hantering av radioaktivt material.
   Projekten har genererat tre akademiska avhandlingar och ett stort antal publikationer. Ytterligare en doktorand arbetar inom projektet.
   Vi har också genomfört en randomiserad studie av betydelsen av rehabilitering efter bröstcanceroperation. Nära 400 patienter inkluderades och uppföljning med avseende på livskvalitet, sjukskrivning och sjukvårdskonsumtion gjordes. Någon betydande positiv effekt av rehabiliteringen kunde inte påvisas, vilket har beskrivits i en doktorsavhandling.

Ytterligare ett doktorandprojekt har avslutats som handlade om manlig bröstcancer

Aktuellt
Senast uppdaterad: 2022-01-31