Pågående projekt

  • Senomac, en multicenterstudie om bröstcancer som pågår på bröstenheten. Här hittar du mer information. 
  • Njursjukdom och tarm microbiota-biologiska och immunologiska mekanismer som styr uppkomst och progress av njursjukdom. Ett samarbete med Medicinkliniken-Njurmedicin där huvudansvarig prövare är överläkare Josefin Mörtberg
  • CoVUm, Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid Covid-19-infektionAktuella deltagare i studien är personer som varit inneliggande på Västerås sjukhus med Covid-19. Huvudansvarig prövare är överläkare Emeli Månsson.​
  • Just in TIME, intervention med dans/yoga för flickor med buksmärtor. Ett samarbete med barnkliniken.

Support till Bröstenheten kirurgi ges till följande studier

  • Senomic – en nationell kohortstudie på överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel nod som inte genomgår kompletterande axillutrymning
  • SentiNot – ett sätt att minska onödiga axill operationer vid bröstcancer av portvaktskörteln (SNB) vid Ductal Cancer in situ (DCIS)
  • MagTotal – Tumour localization and sentinel lymph node identification using a magnetic localisation marker (Magseed) and super pragmatic iron oxide nanoparticles (Magtrace): The randomised MagTotal trail

Projekt som vilar på grund av pandemin 

  • COSMC2-studien kost, levnadsvanor och hälsa hos västmanländska män och kvinnor. Läs mer här.
Senast uppdaterad: 2022-03-29