Pågående projekt

  • Senomac, en multicenterstudie om bröstcancer som pågår på bröstenheten. Här hittar du mer information. 
  • Just in TIME, intervention med dans/yoga för flickor med buksmärtor. Ett samarbete med barnkliniken.
  • Njursjukdom och tarm microbiota-biologiska och immunologiska mekanismer som styr uppkomst och progress av njursjukdom. Ett samarbete med Medicinkliniken-Njurmedicin där huvudansvarig prövare är överläkare Josefin Mörtberg
  • T-cellssvar mot SARS-CoV-2 antigen. Deltagarna följs upp med PCR-test varje månad under 1 års tid samt blodprover för Antikroppar och T-celler vid start och avslut i studien. Huvudansvarig prövare är överläkare Emeli Månsson.​
  • CoVUm, Virus och värdinteraktioner, immunsvar och sjukdomsutfall vid Covid-19-infektionAktuella deltagare i studien är personer som varit inneliggande på Västerås sjukhus med Covid-19. Huvudansvarig prövare är överläkare Emeli Månsson.​

Projekt som vilar på grund av pandemin 

  • COSMC2-studien kost, levnadsvanor och hälsa hos västmanländska män och kvinnor. Läs mer här.
Senast uppdaterad: 2021-11-18