Forskartjänster vid CKF

Postdoktorandtjänster

I Region Västmanland anslås två miljoner kronor till postdoktorandtjänster kopplade till Centrum för klinisk forskning (CKF). För närvarande täcker anslaget forskningstid motsvarande 12,5-50 % av heltid för fem personer.

Forskningstjänsterna utlyses kontinuerligt alltefter de frigörs, flera av dessa avslutas och utlyses på nytt 2018. Rätt att söka har anställda i Region Västmanland, vilka disputerat inom de senaste fem åren.

Tjänsterna söks i konkurrens. Ansökningarna bedöms av seniora forskare från CKF och Uppsala universitet. Konstruktionen är ett tvåårigt förordnande med max 50 % vid CKF kombinerat med övrig tjänstgöring inom den sökandes verksamhet i Region Västmanland. Det tvååriga förordnandet kan förlängas med två år i taget till totalt sex år per sökande.

Doktorandtjänster

Vid CKF finns sju doktorandtjänster på 50 % av heltid. Forskningstjänsterna utlyses kontinuerligt alltefter de frigörs. Rätt att söka har registrerade doktorander som är anställda i Region Västmanland.

Konstruktionen är ett tvåårigt förordnande med max 50 % vid CKF kombinerat med övrig tjänstgöring inom den sökandes verksamhet i Region Västmanland. Det tvååriga förordnandet kan förlängas med två år i taget till totalt sex år per sökande. Dessa tjänster (med 90 % av ordinarie lön, d.v.s. 45 % av lönen för 50 % vid CKF) söks i konkurrens och ges till sökande som kommit nära eller passerat halvtidskontroll/licentiatexamen. Ansökningarna bedöms av seniora forskare från CKF och Uppsala universitet.