Öppen dörr

Är du anställd av Region Västmanland eller en samarbetspartner till Region Västmanland? Har du en idé till ett forskningsprojekt?

Kontakta oss för en Vetenskaplig konsultation forskning@regionvastmanland.se

Projektdatabas

Innan en studie startar i Region Västmanland måste studien registreras och personuppgiftsbehandlingen anmälas i  Region Västmanlands projektdatabas Researchweb

Anknyt projekt

Anknyt ditt projekt till CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning för att få tillgång till våra resurser.

Sök anslag

Sök anslag för ditt projekt. Region Västmanland använder det webbaserade ansökningssystemet Researchweb.

 • Vetenskaplig konsultation

  Öppen dörr

  Är du anställd av Region Västmanland eller en samarbetspartner till Region Västmanland? Har du en idé till ett forskningsprojekt?

  Kontakta oss för en Vetenskaplig konsultation forskning@regionvastmanland.se

 • Skriv en forskningsplan

 • Registrera och ansök om etikprövning

  Projektdatabas

  Innan en studie startar i Region Västmanland måste studien registreras och personuppgiftsbehandlingen anmälas i  Region Västmanlands projektdatabas Researchweb

 • Anknyt projekt

  Anknyt projekt

  Anknyt ditt projekt till CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning för att få tillgång till våra resurser.

 • Sök anslag

  Sök anslag

  Sök anslag för ditt projekt. Region Västmanland använder det webbaserade ansökningssystemet Researchweb.

Börja forska

I Region Västmanland finns goda förutsättningar att bedriva forskning med hög kvalitet. Du som är anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till regionen, kan på olika sätt få stöttning i din forskning av CIFU Forskning/CKF.

Om du har en forskningsfråga som du vill gå vidare med, hör av dig till oss för en Vetenskaplig konsultation. Vi matchar dig med en lämplig forskare som kan ge dig råd och tips.

Skriv en forskningsplan. Du som ännu inte är disputerad eller registrerad doktorand kan, från och med hösten 2020, söka startbidrag för den tid du skriver forskningsplan. Du kan även söka startbidrag för kostnaden för etikprövning och för studieregistering. Kliniska interventionsstudier ska registreras på clinicaltrials eller motsvarande, t.ex. ISRCTN, innan studien startar. Ledande tidskrifter kräver idag att kliniska studier skall vara registrerade som villkor för publicering. 

Alla forskningsstudier som pågår i regionen ska också registreras i Region Västmanlands projektdatabas.

Vill du göra en projektanknytning till CKF i Västerås, och därmed få tillgång till enhetens resurser, gör du det i det webbaserade ansökningssystemet Researchweb. Om ditt projekt inte når upp till kraven för projektanknytning kan du tilldelas stöd genom projektutveckling.

Innan en studie startar i Region Västmanland måste studien registreras och personuppgiftsbehandlingen anmälas i  Region Västmanlands projektdatabas Researchweb

I Researchweb kan du också söka forskningsanslag för ditt projekt. Du kan ansöka om finansiering från Region Västmanland varje år mellan den 15 augusti - 15 september. Bedömningsgruppen, bestående av erfarna forskare från Centrum för klinisk forskning i Västerås, fattar beslut i slutet av oktober.

Region Västmanlands dataskyddsombud:
dataskyddsombudet@regionvastmanland.se

Senast uppdaterad: 2022-11-21