CKF Västmanland

Ett samarbete mellan Region Västmanland och
Uppsala universitet.
 

CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning Västmanland

CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning i Västerås drivs av Uppsala universitet och Region Västmanland tillsammans. En av flera huvuduppgifter är att bedriva forskning i direkt kontakt med patienter, till exempel i form av läkemedelsstudier eller andra terapistudier. En annan typ av forskning, som bedrivs vid CKF-Västmanland, är så kallad översättningsforskning, vilket betyder att man överför de grundläggande kunskaperna från grundforskning till praktiskt kliniskt arbete. Handledning och utbildning av doktorander till självständiga forskare är en annan huvuduppgift.

Arbetet vid CKF-Västmanland sker i väldefinierade forskningsprojekt. Här finns en samlad kompetens vad gäller vetenskapsmetodik, biostatistik och epidemiologi. Verksamheten riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvården och tillsammans arbetar vi för att höja standarden på den rutinsjukvård som bedrivs.

Senast uppdaterad: 2022-09-28