Fysisk träning

som behandling för ungdomar 13-17 år med ADHD

Vad handlar projektet om och varför vill vi att du ska delta?

Fysisk träning är viktig för hälsan och för att vi ska må bättre både psykiskt och fysiskt. Att röra på sig tillräckligt mycket varje dag kan till exempel förbättra minnet och koncentrationsförmågan.

Ett problem idag är att många ungdomar rör på sig för lite jämfört med vad som rekommenderas för att ha en god hälsa. Syftet med projektet är undersöka om fysisk träning kan ha en positiv effekt på ungdomar med ADHD som rör på sig för lite.

Forskningshuvudman för projektet är Region Västmanland. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.  

Vem kan delta?

  • Vi söker dig som är 13-17 år och har en ADHD-diagnos samt är patient vid Barn- och Undomspsykiatrin (BUP) i Västerås.
  • Du ska i dagsläget träna fysiskt mindre än 60 min/dag.
  • Om du medicinerar, så ska medicinen vara i stabil dos sedan 2 månader tillbaka.

Hur går studien till?

Träning
Du kommer att fortsätta med din vanliga behandling. Utöver detta kommer du att träna fysiskt i en timme, tre gånger per vecka. Träningen kommer att ledas av en personlig tränare som ger individanpassat stöd under träningen. Du kommer att både träna konditionsträning och styrketräning. Träningen är kostnadsfri och pågår i 14 veckor under våren 2021.

Före och efter träningsperiod
På ett mottagningsbesök kommer du att få mäta kondition, muskelstyrka, och mäta din vikt och längd, blodtryck och puls. Du kommer även att få ta blodprov.

Hur mycket du rör dig kommer att mätas med en så kallad ”accelerometer” och du kommer att få registrera ditt matintag.

Mätningarna av vikt, längd, blodtryck, puls, blodprov, konditionstest, test av muskelstyrka, accelerometer och kostregistrering kommer att genomföras vid totalt två tillfällen: vid ditt första besök före träningen och efter 14 veckor.   

Efter avslutad träningsperiod kommer en del av deltagarna tillfrågas om att delta i en intervju för att samla in information om styrkor och svagheter med träningens upplägg samt upplevelse av regelbunden träning.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Studien syftar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos ungdomar med ADHD genom ökad fysisk träning och eventuella följder av studien förväntas därför vara positiva.

Resultatet av studien kommer att bidra till att kunskapen om olika behandlingsalternativ vid ADHD ökar och utformandet av rutiner för behandling av ADHD förbättras. Studien kommer även att publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift för att bidra till att behandlingen av ADHD även kan förbättras i andra länder.

Deltagandet i studien är frivilligt

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård och det bemötande eller den hjälp du kan behöva.

Försäkring och ersättning

Patientförsäkringen gäller. Du kommer att erbjudas ersättning för busskort under träningsperioden.

Vill du medverka i studien?

Kontakta någon av oss:

Eva Norén Selinus, Överläkare, med. dr., Forskningsledare
eva.noren.selinus@regionvastmanland.se
Adress: Barn- och ungdoms-psykiatriska mottagningen, ing. 24

Lena Lönnberg, Leg fysioterapeut, doktorand Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Västerås
lena.lonnberg@regionvastmanland.se

Lisa Söderström, Leg. dietist, forskare, Centrum för Innovation, Forskning och Utveckling.
lisa.soderstrom@regionvastmanland.se

Du kan också tala om för din behandlare på mottagningen att du vill delta i studien.