Du kan söka medel vid behandlingsstudier för covid-19

Det behövs fler kliniska studier kopplade till covid-19 och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel som är under utveckling. För att möta coronaviruset ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige. Att göra kliniska studier är omgärdat av höga juridiska och etiska krav och kan upplevas som krångligt och besvärligt. Genom uppdraget till Vetenskapsrådet ska forskarna få ökat stöd så att fler studier med koppling till covid-19 ska kunna genomföras i svensk hälso- och sjukvård. För budgetåret 2020 finns nu 100msek tillgängliga och medlen kommer att delas mellan följande aktiviteter beskrivna i korthet nedan:

  1. Infrastruktur – att delta i ett EU kommissionsprojekt om datadelning
  2. Biobankning – att utveckla ett gemensamt protokoll för biobankning mm
  3. Öppen utlysning där pågående projekt och/eller förlängning av projekt där beviljade VR-medel redan finns
  4. Kliniska studier

Regionala noden för Kliniska studier Sverige, i Uppsala-Örebroregionen blir kontaktpunkten för nationella satsningar om forskningsmedel för 2020.

Har du en projektidé, är ni på väg att starta upp ett projekt, eller pågår en Covid -19 behandlingsstudie på er klinik och behöver du stöd i detta arbete. Det kan exempelvis vara;

  • Ansökningar till Etikprövningsmyndigheten/Läkemedelsverket
  • Praktiskt genomförande av studier/behov av personal
  • Upprättande av en ekonomisk kalkyl för projektet
  • Analys av studiedata, statistisk bearbetning, beräkna tidsåtgång per studier
  • Publicering av resultat
  • Eventuellt andra frågor

Kontakta vår lokala Nodsamordnare Lisa Söderström (lisa.soderstrom@regionvastmanland.se) eller skicka en förfrågan till forskning@regionvastmanland.se. Vi kommer därefter att hantera ert projekt skyndsamt.

Det ska också tilläggas att när det gäller finansiering av större studier så kommer dessa lokala medel inte att användas utan då behöver medel sökas från andra utlysningar.

Kent Nilsson
Direktör, Centrum för innovation, forskning och utbildning
Föreståndare, Centrum för klinisk forskning

Senast uppdaterad: 2021-10-18