Stiftelsen Inventum

Stiftelsen Inventum är en lokal stiftelse bildad av Region Västmanland 2015.

Inventum är en politisk och religiöst oberoende stiftelse som har som uppgift att främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden. Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Regionens sektorer är kunskapsintensiva och står inför utmaningar, till exempel åldrande befolkning.

Mål - att främja forskning och innovationer som utvecklar vårdarbetet samt bidrar till god livskvalitet för invånarna i Västmanland.

De projekt som stiftelsen kan ge bidrag till ska vara till nytta för patienter och invånarna i regionen och bidra till verksamhetens utveckling och innovationsförmåga.


Utlysning
Ingen utlysning för närvarande. 
Det är meriterande om projektet som söks är verksamhetsnära och berör och engagerar samt om det går att samordna med andra forskningsbidrag till exempel genom Centrum för klinisk forskning eller Region Västmanland Innovation.

Vem kan söka?
Anställda inom Regionen eller anställda hos utförare med avtal med regionen. Även verksamheter inom Region Västmanland kan ansöka om bidrag.

Kontaktuppgifter
Kontaktperson för stiftelsen Inventum är Victoria Bodén.
victoria.boden@regionvastmanland.se

Klicka här för att komma till Inventums hemsida.

Last modified: 2022-04-27