Söka anslag och anknytning

Centrum för klinisk forskning administrerar Region Västmanlands forskningsanslag. För att söka anslag och anknytning måste du vara anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till Region Västmanland.

Alla ansökningar sker via det webbaserade ansökningssystemet Researchweb. För att söka forskningsanslag ska den sökande och övriga inblandade (handledare och medarbetare) registrera ett personkort i databasen. Gå till Researchweb och följ instruktionerna. 

Projektet måste även vara registrerat i Region Västmanlands projektdatabas, som också finns i Researchweb. Klicka här för att komma till projektdatabasen.

Under ansökningsåret kan forskningstid och medel för omkostnader sökas i utlysningen Forskningsanslag. Ansökningstiden är 15 augusti till 15 september.

Du som  inte har någon – eller begränsad – erfarenhet av forskning kan söka Startbidrag. Anslaget kan användas till lönekostnader under tjänstledighet för att skriva forskningsplan och/eller etikansökan, samt kostnader för etikprövning, studieregistrering etc.

Stipendier från stiftelsen Inventum söks via stiftelsens hemsida.

Last modified: 2022-12-12