Vill du få kontakt med dina Farmis-vänner?

Alumnföreningen Farmis välkomnar alla studenter och före detta studenter med examen på farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller tidigare Farmaceutiska institutet, Stockholm samt anställda och tidigare anställda vid nyss nämnda fakultet och institut.

Målet är att främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare, forskare och studenter vid Farmaceutiska fakulteten. Medlemskap i Alumnföreningen Farmis underlättar för dig att hålla gamla kontakter vid liv och ökar möjligheten att få information om Farmaceutiska fakultetens pågående aktiviteter, såsom disputationer, symposium, fakultetsdagar, kurser, etc.

Om du undrar över något är du välkommen med frågor till alumnfarmis@farmbio.uu.se

Varmt välkommen!

Styrelsen via
Martin Svensson, ordförande
Ingrid Nylander, vice ordförande

Logga in i alumnnätverket

Registrera nytt konto

Farmis kallar till årsmöte

Alumnföreningen Farmis inbjuder till årsmöte 28 september 2020. Delta på plats i Segerstedthuset eller digitalt via länk. Välkommen att föranmäla dig senast 26 september.

Läs mer om årsmötet