Vill du få kontakt med dina Farmis-vänner?

Alumnföreningen Farmis välkomnar alla studenter och före detta studenter med examen på farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller tidigare Farmaceutiska institutet, Stockholm samt anställda och tidigare anställda vid nyss nämnda fakultet och institut.

Målet är att främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare, forskare och studenter vid Farmaceutiska fakulteten. Medlemskap i Alumnföreningen Farmis underlättar för dig att hålla gamla kontakter vid liv och ökar möjligheten att få information om Farmaceutiska fakultetens pågående aktiviteter, såsom disputationer, symposium, fakultetsdagar, kurser, etc.

Om du undrar över något är du välkommen med frågor till alumnfarmis@farmbio.uu.se

Varmt välkommen!

Styrelsen via
Elin Svedin, ordförande
Anja Sandström, vice ordförande

Logga in i alumnnätverket

Registrera nytt konto

Senast uppdaterad: 2022-09-21