Study health, healthcare or pharmacy

Health, medical care and pharmacy make up one-third of Uppsala University, but the education is broader than that. Whichever specialisation you choose, you will have access to the whole University. Welcome!

Uppsala University quality model

Ut­bild­nings­ut­vär­dering­ar vid Medfarm

Universitetskanslerämbetet, Uppsala universitet och vetenskapsområdet för medicin och farmaci jobbar hela tiden på att säkra kvaliteten på våra utbildningar.

Läs mer om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

Last modified: 2022-06-02