Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sammanträden 2017

Universitetssjukvårdsnämnden

Docenturkommittén​​

 • Tisdag 7 februari
 • Tisdag 4 april
 • Tisdag 30 maj

BMC, Scheelerummet, kl 15-17

Fakultetskollegium​

 • Onsdag 15 februari, kl 15.30 - 17.30
 • Torsdag 15 juni, , kl 15.30 - 17.15 med avslutande middag

Farmaceutiska kommittén​

 • Tisdag 31 januari, Öbrinkrummet, BMC
  Tisdag 7 mars, Boströmrummet, BMC
  Tisdag 11 april 
  Tisdag 9 maj 
  Tisdag 20 juni 

BMC, Scheelerummet, kl. 13.00-16.30

Kommittén för lika villkor​​

 • Måndag 13 februari
 • Måndag 24 april
 • Tisdag 23 maj B/E10:1309, SciLifeLab, BMC 

 BMC,Scheelerummet, kl. 12.30-14.00

Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​

 • Torsdag 26 januari
 • Onsdag 15 februari
 • Torsdag 9 mars
 • Torsdag 6 april
 • Torsdag 4 maj
 • Torsdag 7 juni med lunch, OBS! Ny lokal: Öbrinkrummet
 • Torsdag 24 augusti
 • Torsdag 21 september
 • Torsdag 19 oktober
 • Torsdag 16 november
 • Torsdag 14 december, OBS! Ny lokal: Öbrinkrummet

BMC, Scheelerummet, kl 8.30-12.00

Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​​

 • Tisdag 31 januari
 • Tisdag 7 mars
 • Tisdag 25 april, OBS! Lokal Boström, A11:2, BMC
 • Tisdag 30 maj, OBS! Lokal Boström, A11:2, BMC
 • Tisdag 22 augusti
 • Tisdag 26 september
 • Tisdag 7 november
 • Tisdag 12 december

BMC, Scheelerummet, kl. 14.00-17.00

Kommittén för utbildning på forskarnivå​​​​

 • Tisdag 24 januari 
 • Tisdag 28 februari
 • Tisdag 28 mars
 • Tisdag 25 april
 • Tisdag 23 maj
 • Tisdag 13 juni
 • Tisdag 29 augusti 
 • Tisdag 26 september
 • Tisdag 24 oktober
 • Tisdag 21 november
 • Tisdag 12 december
 • Tisdag 16 januari 2018

BMC, Scheelerummet, kl 13.00 - 17.00

Medicinska kommittén

 • Tisdag 28 februari 
 • Tisdag 11 april
 • Torsdag 1 juni

Akademiska sjukhuset, Robergbiblioteket, ingång 40, plan 4, kl 15.00 - 17.00

Områdesnämnden​​​

 • Onsdag 18 januari
 • Onsdag 22 februari
 • Onsdag 22 mars
 • Onsdag 20 april
 • Tisdag 23 maj
 • Torsdag 8 juni, internat 

BMC, Scheelerummet, kl 8.30 - 11.00

Områdesnämndens arbetsutskott​​​  

 • Onsdag 11 januari
 • Onsdag 25 januari
 • Onsdag 1 februari
 • Onsdag 8 februari
 • Onsdag 15 februari, kl 13.00 - 15.00
 • Onsdag 1 mars
 • Onsdag 8 mars
 • Torsdag 16 mars
 • Onsdag 29 mars
 • Onsdag 5 april
 • Onsdag 12 april
 • Onsdag 20 april
 • Onsdag 26 april
 • Onsdag 10 maj
 • Onsdag 17 maj
 • Onsdag 31 maj, kl 13.00 - 15.00
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 14 juni
 • onsdag 21 juni
 • Onsdag 29 juni

BMC, Scheelerummet, kl kl 14.00 - 16.00

Prefektmöte​

 • Tisdag 24 januari
 • Onsdag 22 mars
 • Onsdag 31 maj, kl 15.30 - 17.30

BMC, Scheelerummet kl 15.00

Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet​​​ 

 • Tisdag 7 februari
 • Tisdag 14 mars
 • Torsdag 27 april
 • Onsdag 7 juni
 • Tisdag 29 augusti
 • Tisdag 10 oktober
 • Tisdag 14 november
 • ​Tisdag 19 december

BMC, Boströmrummet, kl 13.15 - 16.00

Programkommittén för biomedicinprogrammet​​​

 • Måndag 6 februari OBS! Ny lokal, B/A11:220b BMC
 • Måndag 13 mars OBS! Ny lokal, B/A11:220b BMC
 • Onsdag 26 april OBS! Ny tid 09.00-12.00
 • Måndag 29 maj OBS! Ny lokal, B/A11:220b BMC
 • Måndag 4 september
 • Måndag 9 oktober
 • Måndag 13 november
 • Måndag 18 december

BMC, Boströmrummet, kl 13.00 - 16.00

Programkommittén för logopedprogrammet​​

 • Torsdag 16 februari
 • Tisdag 21 mars
 • Tisdag 2 maj
 • Torsdag 8 juni
 • Tisdag 5 september
 • Tisdag 3 oktober
 • Torsdag 9 november
 • Tisdag 5 december

BMC, CerebRum, logopedenheten, kl 15.00-17.00

Programkommittén för läkarprogrammet​​​

 • Onsdag 18 januari
 • Onsdag 15 februari
 • Onsdag 15 mars
 • Torsdag 6 april
 • Onsdag 3 maj 
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 23 augusti
 • Onsdag 13 september
 • Onsdag 11 oktober
 • Onsdag 8 november
 • Onsdag 13 december

Akademiska sjukhuset, Robergbiblioteket, ingång 40, plan 4,  kl 13.00-16.30

Programkommittén för masterprogrammen​​

 • Tisdag 17 januari 
 • Tisdag 21 februari
 • Tisdag 4 april
 • Tisdag 16 maj
 • Tisdag 15 augusti
 • Onsdag 13 september
 • Tisdag 24 oktober
 • Tisdag 28 november 
 • Tisdag 19 december, julavslutning

BMC, Scheelerummetkl 13.00-16.30

Programkommittén för fysioterapeutprogrammet​​​ 

 • Torsdag 26 januari
 • Torsdag 9 februari
 • Torsdag 16 mars
 • Torsdag 27 april
 • Torsdag 18 maj
 • Torsdag 31 augusti
 • Torsdag 28 september
 • Torsdag 26 oktober
 • ​Torsdag 7 december

sal E10:3309, SciLifeLab, BMC, kl 13.30 – 16.00

Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

 • ​Onsdag 11 januari 
 • Onsdag 15 februari
 • Onsdag 15 mars
 • Onsdag 12 april
 • Onsdag 10 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 6 september
 • Onsdag 4 oktober
 • Onsdag 8 november
 • Onsdag 6 december
 • Onsdag 17 januari 2018

Akademiska sjukhuset, kl. 09.00 (arbetsutskottet träffas kl. 08.00)

Arbetsutskottet för programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

 • Onsdag 1 februari
 • Onsdag 1 mars
 • Onsdag 29 mars
 • Onsdag 26 april
 • Tisdag 23 maj
 • Onsdag 23 augusti
 • Onsdag 20 september
 • Onsdag 18 oktober
 • Onsdag 22 november
 • Onsdag 20 december

Akademiska sjukhuset, kl. 08.00

Rekryteringsgruppen​​​​

 • Tisdag 17 januari
 • Tisdag 31 januari
 • Måndag 13 februari
 • Måndag 27 februari
 • Måndag 13 mars
 • Måndag 3 april
 • Måndag 24 april
 • Måndag 8 maj
 • Måndag 15 maj
 • Måndag 29 maj
 • Måndag 12 juni

Robergbiblioteket, Akademiska sjukhuset (ingång 40, 4 tr.), kl 13.00

Samrådsnämnden Landstinget i Uppsala län- Uppsala universitet​​

kl 14.00, lokal varierar

Samrådsgruppen Akademiska sjukhuset - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Styrelserummet, Akademiska sjukhuset, ing 61, 8 tr, kl 15.30