Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Sammanträden 2018/2019

Docenturkommittén​​

 • Onsdag 10 oktober
 • Tisdag 27 november
 • Tisdag 5 februari (2019, lokal meddelas senare)
 • Tisdag 9 april (2019, lokal meddelas senare)
 • Tisdag 21 maj (2019, lokal meddelas senare)

BMC, B1: 122 b, kl 15-17

Fakultetskollegium​

 • Måndag 3 september, kl 15.30
 • Tisdag 11 december, kl 15.30

Farmaceutiska kommittén​

 • Tisdag 21 augusti 
 • Tisdag 11 september 
 • Tisdag 9 oktober 
 • Tisdag 13 november 
 • Måndag 10 december 

BMC, Scheelerummet, kl. 13.00-16.00

Kommittén för lika villkor​​​

 • Onsdag 29 augusti, Boströmrummet, BMC
 • Onsdag 10 oktober, A11:220b, BMC
 • Onsdag 7 november, PLA 00 206 Brunörten
 • Onsdag 12 december, PLA 00 206 Brunörten

 Segerstedthuset, kl. 15.30-17.00

Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​

 • Onsdag 29 augusti
 • Torsdag 13 september
 • Fredag 12 oktober
 • Torsdag 15 november
 • Torsdag 12 december, OBS: lokal Nornan, Tuvstarren i Segerstedt 

BMC, Scheelerummet, kl 8.30-12.00

Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​​

 • Torsdag 1 februari, PLA 00 207 Nornan  OBS: kl. 13.00–16.00
 • Tisdag 6 mars, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 24 april, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 29 maj, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 21 augusti, PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 25 september, PLA 00 207 Nornan
 • Måndag 5 november, PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 11 december, PLA 00 207 Nornan

Segerstedthuset, kl. 14.00–17.00

Kommittén för utbildning på forskarnivå​​​​

 • ​Tisdag 28 augusti
 • Tisdag 18 september
 • Tisdag 23 oktober
 • Tisdag 20 november
 • Tisdag 11 december

BMC, Scheelerummet, kl 13.00 - 17.00

Medicinska kommittén

 • Måndag 1 oktober
 • Onsdag 21 november, OBS ny lokal och tid! klockan 16.00-17.30, Lilla konferensrummet, akademiska sjukhuset, ingång 40, plan 4

Akademiska sjukhuset, Robergbiblioteket, ingång 40, plan 4, kl 15.00 - 16.30

Områdesnämnden​​​​

 • Onsdag 19 september
 • Onsdag 24 oktober
 • Onsdag 21 november
 • Onsdag 19 december
 • Onsdag 23 januari
 • Onsdag 20 februari
 • Onsdag 20 mars
 • Onsdag 17 april
 • Onsdag 22 maj
 • Onsdag 19 juni

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1, kl 09.00- 11.00

Områdesnämndens arbetsutskott​​​  ​​

 • Onsdag 15 augusti
 • Onsdag 22 augusti, 9:00-11:00
 • Onsdag 29 augusti, 13:30-15:00
 • Onsdag 5 september
 • Onsdag 12 september
 • Onsdag 26 september
 • Onsdag 3 oktober, 9:00-11:00
 • Onsdag 10 oktober
 • Onsdag 17 oktober
 • Onsdag 31 oktober
 • Onsdag 7 november
 • Onsdag 14 november
 • Onsdag 28 november
 • Onsdag 5 december
 • Onsdag 12 december
 • Onsdag 9 januari
 • Onsdag 16 januari
 • Onsdag 30 januari
 • Onsdag 6 februari
 • Onsdag 13 februari
 • Onsdag 27 februari
 • Onsdag 6 mars
 • Onsdag 13 mars
 • Onsdag 27 mars
 • Onsdag 3 april
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 8 maj
 • Onsdag 15 maj
 • Tisdag 28 maj
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 12 juni
 • Onsdag 26 juni

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1kl 13.00 - 15.00

Prefektmöte​

 • Onsdag 19 september
 • Onsdag 24 oktober
 • Onsdag 19 december

Lokal varierar, kl 15.15 - 16.30

Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet​​​ ​​

 • Tisdag 4 september 
 • Tisdag 2 oktober 
 • Tisdag 13 november 
 • Tisdag 18 december 

BMC, Boströmrummet, kl 13.15 - 16.30

Programkommittén för biomedicinprogrammet​​​​

 • Måndag 13 november BMC, Boströmrummet
 • Måndag 18 december BMC, Boströmrummet
 • Måndag 12 februari 2018 BMC, Boströmrummet
 • Måndag 19 mars 2018 BMC, Boströmrummet
 • Måndag 7 maj 2018 BMC, Boströmrummet
 • Måndag 4 juni 2018
 • Måndag 27 augusti 2018
 • Måndag 1 oktober 2018
 • Måndag 12 november 2018
 • Måndag 17 december 2018

BMC, B/A11:220b, kl 13.00 - 16.00

Programkommittén för logopedprogrammet​​​

 • Torsdag 30 november 2017
 • Torsdag 22 mars 2018
 • Torsdag 26 april 2018
 • Torsdag 31 maj 2018
 • Torsdag 20 september 2018
 • Torsdag 29 november 2018

BMC, CerebRum, logopedenheten, kl 14.30-16.30

Programkommittén för läkarprogrammet​​​

 • Torsdag 23 augusti 2018
 • Torsdag 13 september 2018
 • Måndag 8 oktober 2018
 • Torsdag 8 november 2018, OBS: lokal Kungsmyntan
 • Torsdag 13 december 2018

Segerstedthuset, Nornan,  kl 13.00-16.30

Programkommittén för masterprogrammen​​

 • Onsdag 22 augusti, 13.00–16.00
 • Onsdag 12 september, 13.00–16.00
 • Onsdag 17 oktober, 13.00–16.00
 • Onsdag 14 november, 13.00–16.00
 • Onsdag 19 december, 13.00–16.00

BMC, Boströmrummet

Programkommittén för fysioterapeutprogrammet​​​ 

HT18

 • Torsdag 13 september
 • Torsdag 11 oktober
 • Torsdag 22 november
 • Torsdag 13 december

sal E10:3309, SciLifeLab, BMC, kl 13.30 – 16.00

Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

HT18

 • Onsdag 12 september
 • Onsdag 10 oktober
 • Onsdag 7 november
 • Onsdag 5 december
 • Onsdag 16 januari 2019

Akademiska sjukhuset, kl. 09.00 (arbetsutskottet träffas kl. 08.00)

Arbetsutskottet för programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

HT18

 • Onsdag 29 augusti
 • Onsdag 26 september
 • Onsdag 24 oktober
 • Onsdag 21 november
 • Onsdag 19 december

Akademiska sjukhuset, kl. 08.00

Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten​​​​ 

 • Onsdag 22 augusti
 • Måndag 3 september
 • Tisdag 25 september
 • Tisdag 9 oktober
 • Tisdag 23 oktober
 • Tisdag 6 november kl. 09.00–12.00 obs tiden!
 • Onsdag 21 november
 • Måndag 3 december
 • Måndag 17 december

Robergbiblioteket, Akademiska sjukhuset (ingång 40, 4 tr.), kl. 13.00–16.30

Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

 • Onsdag 18 april kl. 15.30–17.00
 • Tisdag 15 maj kl. 10.00–12.00
 • Måndagen 21 maj kl. 15.15–17.00
 • Tisdag 5 juni kl. 13.00–15.00
 • Tisdag 4 september kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 2 oktober kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 6 november kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 4 december kl. 15.00–17.00

Scheelerummet, BMC

Samrådsnämnden Landstinget i Uppsala län- Uppsala universitet​​

 • Måndag 24 september, 15.00-16.00
 • Måndag 26 november, 16.00-17.00

Universitetssjukvårdsstyrelsen

 • Måndag 24 september, 14.30-15.00
 • Måndag 26 november, 15.30-16.00

Samrådsgruppen Akademiska sjukhuset - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Styrelserummet, Akademiska sjukhuset, ing 61, 8 tr, kl 15.30

Universitetssjukvårdsnämnden