Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 - 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2016-05-29 - 2017-05-29)

Ledamöter

 • Barbro Wadensten, ordförande, universitetslektor, inst. för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Ulrika Pöder, vice ordförande, programansvarig sjuksköterskeprogrammet, universitetslektor, inst. för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Karina Bodin, representant Uppsala kommun
 • Anna-Karin Gunnarsson, programansvarig röntgensjuksköterskeprogrammet, universitetslektor, inst. för kirurgiska vetenskaper
 • Lena Gunningberg, professor, inst. för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Eva Jangland, universitetslektor, inst. för kirurgiska vetenskaper
 • Birgitta Johansson, universitetslektor, inst. för immunologi, genetik och patologi
 • Elsa Jäger, studentrepresentant
 • Gunnel Larsson, universitetslektor, inst. för medicinska vetenskaper
 • Anna Ludvigsson, studentrepresentant
 • Ingrid Persson, representant Landstinget i Uppsala län
 • Christine Rubertsson, programansvarig barnmorskeprogrammet, universitetslektor, inst. för kvinnors och barns hälsa
 • Douglas Rönnberg, studentrepresentant, ordförande studentföreningen
 • Marie Sjödin, representant Akademiska sjukhuset
 • Samuel Ulvbäck, studentrepresentant
 • Caisa Öster, programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet, universitetslektor, inst. för neurovetenskap

Närvaro- och yttranderätt

Sekreterare

 • Ivana Colic, utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci