Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets Anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Närvaro- och yttranderätt

  • Stellan Sandler, professor, vicerektor
  • Sune Larsson, professor, FoU-chef vid Akademiska sjukhuset

Ansvarig Handläggare