Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2014-07-01 – 2015-06-30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets Anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.
 

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Närvaro- och yttranderätt

  • Stellan Sandler, professor, vicerektor
  • Sune Larsson, professor, Landstingets representant

Sekreterare