Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2014-07-01 – 2015-06-30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett kravenligt universitetets Anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Sekreterare