Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Områdesnämndens arbetsutskott (AU)

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2014-07-01 - 2015-06-30)

Områdesnämndens Arbetsutskott bereder aktuella och löpande frågor i områdesnämnden. Nämnden delegerar vissa beslut till arbetsutskottet.
 

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare