Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Programkommittén för Masterprogrammen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 - 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2015-07-01 - 2016-06-30)

Ledamöter

Övriga med närvaro och yttranderätt

Sekreterare