Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Programkommittén för Logopedprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 - 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2016-07-01 - 2017-06-30)

Ledamöter

Ledamöter med närvaro- och yttranderätt

Sekreterare

  • Tony Thorström utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci