Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Programkommittén för Logopedprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)

Ledamöter

närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare

  • Sofia Aslanidou utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci