Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Programkommittén för Läkarprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 - 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2014-07-01 - 2015-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

Sekreterare