Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Kommittén för lika villkor

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)

Kommittén för lika villkor är rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska vidare arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet

Ordinarie ledamöter

 • Bryndis Birnir, professor, ordförande
 • Anne-lie Svensson, universitetslektor, vice ordförande
 • Vakant, en ledamot från GRUNK
 • Vakant, en ledamot från GRUFF
 • Vakant, en ledamot från KUF
 • Vakant, en ledamot från rekryteringsgruppen vid medicinska fakulteten
 • Vakant, en ledamot från rekryteringsgruppen vid farmaceutiska fakulteten
 • Vakant, två lärarrepresentanter
 • Elsa Kågström, studentrepresentant, medicinska fakulteten
 • Matilda Kahlqvist, studentrepresentant, farmaceutiska fakulteten
 • My Jonasson, doktorand  

Sekreterare

 • Tony Thorström, utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci