Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Kommittén för lika villkor

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2016-07-01 - 2017-06-30)

Kommittén för lika villkor är rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska vidare arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet

Ordinarie ledamöter

Sekreterare

  • Tony Thorström, utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci