Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2016-07-01 - 2017-06-30)

Kommittén för utbildning på forskarnivå är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildning på forskarnivå, dess kvalitet, innehåll och organisation. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till kommittén för utbildning på forskarnivå.
 

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Övriga

Sekreterare