Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2018-07-01 – 2019-06-30)

Kommittén för utbildning på forskarnivå är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildning på forskarnivå, dess kvalitet, innehåll och organisation. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till kommittén för utbildning på forskarnivå.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Övriga

handläggare