Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2014-07-01 - 2015-06-30)

Kommittén är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildningens uppläggning, organisation och kvalitet på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till Kommittén.
 

Ledamöter

Gruppsuppleanter

Närvaro- och yttranderätt

Sekreterare