Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Programkommittén för fysioterapeutprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 - 2017-06-30
(studeranderepresentanter 2016-07-01 - 2017-06-30)

Ledamöter

Övriga med närvaro och yttranderätt

Sekreterare

  • Ivana Colic, utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci