Farmaceutiska kommitteen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)

Farmaceutiska kommittén är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som berör plan för rekrytering av professorer, budget och verksamhetsplanering.

Kommittén initierar och bereder större principiella frågor av strategisk karaktär som är specifika för farmaceutiska fakulteten.

Kommittén är tillika rekryteringsgrupp för adjungering av universitetslektor och professor.
 

Ledamöter

Ansvarig Handläggare