Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Docenturkommitten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2014-07-01 – 2017-06-30

Docenturkommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör docenturer.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Sekreterare

  • Birgitta Bergmark, tf fakultetshandläggare