Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Ledning för vetenskapsområdet för medicin och farmaci


Stellan Sandler,
Vicerektor


Mats Larhed,
Stf. Vicerektor


Eva Tiensuu-Janson
Dekanus medicinska fakulteten


Margareta Hammarlund-Udenaes
Dekanus farmaceutiska fakulten


Matts Olovsson
Prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid medicinska fakulteten


Ingrid Nylander
Prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten


Anders Backlund
Prodekanus för utbildning på forskarnivå


Christel Bergström,
Prodekanus för samverkan


Karl Michaëlsson
Prodekanus för infrastruktur