Skräddarsy ditt system

Vill du ha ett eget system?

MedfarmDoIT kan hjälpa dig att skapa skräddarsydda system som du kan använda i din undervisning. Vi har även skapat en rad administrativa verktyg som underlättar det administrativa arbetet för både lärare och administratörer.

Du kanske har en pedagogisk idé som kräver programmeringsfärdigheter för att realisera? Kanske är det bara en vag tanke du har, eller någonting i din undervisning som du tycker borde vara smidigare? Då kan MedfamDoIT hjälpa dig, tveka inte att höra av dig så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Här presenterar vi några exempel på system som vi gjort tillsammans med lärare som kommit till oss med en idé. Det är en detaljerad beskrivning för att du ska få en bild av hur det kan se ut när du kommer till oss.


Individual PK/PD task

Individual PK/PD task
Individual PK/PD task på olika enheter

Lärarna bakom “Individual PK/PD task” kom till oss med en uppgift som de ville utveckla för att öka studenternas förståelse för ämnet farmakokinetik. Studenterna skall lära sig om läkemedels upptag och omsättning i kroppen och har hittills gjort det bland annat med hjälp av data i en Excel-fil.

Lärarna hade observerat flera problem med den tidigare uppgiften:

  1. trots att instruktionerna har blivit tydligare och mer specifika fokuserar studenterna mer på beräkningsverktyget än på konceptuell förståelse

  2. uppgiften har använts många terminer och gamla lösningar cirkulerar mellan studenterna

  3. studenterna examineras i par och risk föreligger att vissa studenter inte tar sitt ansvar för kunskapsinhämtning


Tillsammans tog vi fram en hemsida som bygger på samma koncept som tidigare men utmanar studenterna på ett helt nytt sätt. För varje student slumpas ett unikt läkemedel vars parametrar skall beräknas och egenskaper undersökas. Uppgiften är indelad i fem delmoment och för att komma vidare måste studenterna rapportera tillfredställande beräkningar (vilka rättas automatiskt) samt skriva en reflektion över vad de lärt sig i respektive steg. Studenterna uppmuntras att diskutera i grupper om hur man löser uppgifterna, men eftersom alla har unika substanser att arbeta med säkerställs en individuell examination. Läraren kan lätt följa individuella studentens framsteg och få en överblick över hur studenterna klarar uppgiften.


Systemet går att nå på http://media.medfarm.uu.se/farmbio/.