Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mediaproduktion

Att spela in sina föreläsningar har flera fördelar, men den kanske största för dig som lärare är att studenterna lär sig bättre. Det gör de därför att de får möjlighet att repetera föreläsningen. Repetition av en föreläsning har bevisats hjälpa studenter ta till sig informationen bättre än om de endast läser sina anteckningar och läroböcker efter ett föreläsningstillfälle.

En annan fördel är att du kan be studenterna se din föreläsning innan de kommer till föreläsningstillfället. Därigenom kan du använda tiden du spenderar tillsammans med studenterna till att diskutera föreläsningens delar och moment vilket medför aktiv inlärning för studenterna. Du kan även på detta sätt styra lektionen att fokusera på det du märker att studenterna finner svårast. Detta är ett fantastiskt arbetssätt när studenternas kunskaper och lärande ligger i fokus.


Alla föreläsningar är olika. Vissa består endast av information som ska gå ut till studenterna, medan andra är mer interaktiva då du kanske vill visa upp föremål eller demonstrera hur någonting utförs.

MedfarmDoIT har olika hjälpmedel med vilka du kan skapa dina inspelningar och vi ses mer än gärna och bollar idéer för att den inspelning som du har i tankarna ska bli just så effektiv och pedagogisk som du vill.

Film i undervisningen kan utöver inspelade föreläsningar också betyda rollspel, musikvideor eller annat som man kan visa upp för studenterna för att skapa variation i informationskällan.

Kontakta oss om du vill utveckla dina idéer eller få förslag på hur du kan göra ett svårt moment roligare att lära.