Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

PUFFs guide till laborativa moment

Laborationer är en viktig del av din professionella träning till apotekaryrket och bidrar till att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Laborativa moment i utbildningen är centralt för att förstå den naturvetenskapliga grund som farmaciämnena bygger på. Laborativa moment ger också färdigheter som är mycket användbara i ditt framtida yrke. I laborationerna övar du bland annat på planering och organisation av arbete, dokumentation, analys och rimlighetbedömning av data, användning av matematiska och statistiska verktyg, samarbete samt skriftlig och muntlig framställning och diskussion.

Flertalet terminer på apotekarprogrammet innehåller praktiska laborationer, som genom utbildningens gång ökar i komplexitet för att förbereda dig på att genomföra ett individuellt, självständigt fördjupningsprojekt på programmets termin 9, följt av praktik och arbetsliv som professionell apotekare.

PUFFs guide till laborativa moment innehåller en beskrivning av de färdigheter som övas i laborationer. Genom att vara medveten om dessa och reflektera över hur du utvecklar dina färdigheter kommer du vara väl förberedd för det professionella yrkeslivet, enligt apotekarprogrammets examensmål. Innehållet i guiden använder du under hela ditt utbildningsprogram, vissa delar återkommer du till under flera kurser.

Läs mer om:


Ladda hem samtliga ovanstående kapitel i PUFFs Guide till laborativa moment

Tillbaka till startsida