Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Första sommaren

För dig som påbörjar SOFOSKO 2017 startar den inledande kursen under vecka 23. Kursen avslutas före midsommar, därefter följer laboratoriearbete under fyra veckor.

Hur de veckorna förläggs beror dock inte bara på dig utan även på handledaren och laboratoriets verksamhet. Kontakta därför handledaren så snart som möjligt efter att du har fått besked om antagningen.

Introduktionskurs

De inledande kursveckorna kommer att innehålla en del grundläggande information om laboratoriearbete, djurförsök, forskarutbildning, etc. Sedan kommer olika forskningsgruppledare att presentera sin verksamhet så att du får en bred orientering om vilken forskning som pågår vid de olika institutionerna. Det är ju inte säkert att just det ämnesområde som du tilldelats är det som du vill fortsätta med vid eventuella doktorandstudier. En av dagarna under den inledande kursen ägnas åt ett tema där forskning inom ett speciellt område presenteras.

Schema

Årets SOFOSKO-schema beräknas bli klart i maj. Introduktionskursen är obligatorisk och håller dig sysselsatt mellan cirka 9 och 15, ibland kortare och ibland längre. Räkna med att forskningspraktiken är en heltidssysselsättning. Arbetstiderna bestäms av vilka insatser som krävs i projektet och ofta kan det bli långa dagar och oregelbundna tider. Räkna inte med att hinna med något annat arbete vid sidan av under praktikperioden.

Stipendieutbetalning

Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första halvan kommer under v 25/26 och resten efter att projektet påbörjats.