Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Andra sommaren

Sommarforskarskolan fortsätter och under den andra sommaren ägnas 6 veckor på heltid åt projektet. Kontakta därför din handledare så att ni kan komma överens om lämpliga perioder.

Liksom förra sommaren får du ett stipendium på 10 000 kr. Om du är antagen för två somrar avslutas SOFOSKO för din del under hösten efter denna sommar. Du förväntas då redovisa ditt arbete i en uppsats och dessutom presentera det vid ett seminarium. Vid varje seminarietillfälle kommer fyra SOFOSKO-studenter att presentera sina projekt. Alla får delta i diskussionen, men två studenter har särskilt granskat redovisningen av varje projekt, de är s k opponenter. Information om redovisningsseminarierna skickas ut till berörda i början av höstterminen. För att få ut de 22,5 högskolepoäng som SOFOSKO ger måste du delta i samtliga dessa seminarier.

För att underlätta planeringen inför sommarens SOFOSKO-verksamhet vill vi att du meddelar oss att du fortsätter ditt projekt. Enklast gör du det genom e-post till Lina Thorvaldson senast 1 april, Lina.Thorvaldson@mcb.uu.se.

Om du av någon anledning inte vill fortsätta ditt SOFOSKO-projekt, skriv en kort kommentar om orsaken.