Nationell Workshop: Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken

8-9 februari 2018 anordnar Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap en nationell workshop i Uppsala på tema Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken. Anmälan senast 1 december 2017.

Tid: 8-9 februari 2018
Plats: Uppsala universitet, lokal meddelas senare
Anmälan till: Anna.Tunlid@idehist.uu.se (senast 1 december 2017)
Mer information: Nationell konferens 8-9 februari 2018

Se även Lunchseminar: Mother Anyway: Literary, Medical and Media Narratives

Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken

Den 8-9 februari 2018 anordnar Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap en nationell workshop i Uppsala på temat Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken.

Syftet är att diskutera hur det växande intresset för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap har omsatts inom såväl forskning som undervisning vid våra lärosäten. Vad innebär det att arbeta över disciplin- och fakultetsgränser? Vilka erfarenheter har gjorts? Vilka utmaningar finns och hur går vi vidare?

Vid workshopen medverkar Felicity Callard, University of London, aktuell med boken Rethinking Interdisciplinarity across the Social Sciences and Neurosciences, och Jeremy Greene, Johns Hopkins University School of Medicine. Dessutom presenterar representanter för de nationella nätverken verksamheten i sina respektive miljöer.

Välkommen att utbyta erfarenheter och idéer om hur verksamheten ser ut och kan utvecklas och att stärka ditt nätverk inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.