Uppsalas vårdstudenter erbjuder hälsotester och livsstilsråd vid Blodomloppet

Uppsala universitets vårdstudenter erbjuder i samband med Blodomloppet 17 maj enkla hälsotester och tips och råd hur man skapar en sund livsstil för bättre hälsa.

Tid  Torsdag 17 maj 2018
Lokal  EIT Health-tältet, Stadsträdgården, Uppsala
Läs mer Run4Health 2018 reaches out to Uppsala, Stockholm and Copenhagen

Möt Uppsala Vårdstudenter vid Blodomloppet

Uppsala universitets vårdstudenter välkomnar löpare och åskådare vid motionsloppet Blodomloppet i Uppsala till EIT Health-tältet i Stadsträdgården för enkla hälsotester och tips och råd till barn och vuxna för en sund livsstil och bättre hälsa.

Studenterna har förberett aktiviteten vid den förberedande kursen Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktik.

Initiativet är en del av Uppsala universitets engagemang inom EIT Health och sker i samarbete med KI och Köpenhamns universitet.