Rudbeckdagen 2018: Smärta – den osynliga sjukdomen

Alla är varmt välkomna till 2018 års Olof Rudbeckdag med föreläsningar av framstående forskare om smärta. Kroppen använder smärta som varningssignal, men det är också en osynlig sjukdom. Vi utvecklar nya sätt att mäta och diagnosticera och nya metoder att behandla.
Fri entré.

Tid: Fredag 19 oktober, kl 9.00-15.50
Plats: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 70
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan

Rudbeckdagen 2018: smärta – den osynliga sjukdomen

Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja och sprida kännedom om aktuell medicinskforskning. I samband med Olof Rudbeckdagen utdelas även Rudbeckpriset till ”en forskare som gjort framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse”. Arrangörer är Upsala Läkareförening och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Med Olof Rudbeck som förebild hoppas vi kunna inspirera och främja medicinskvetenskap och forskning samt klinisk verksamhet. Välkomna!

Program Olof Rudbeckdage

Program att ladda ned

Smärta – den osynliga sjukdomen

KAFFE SERVERAS FRÅN kl 9.00
Moderator: Eva Tiensuu Janson, dekanus medicinska fakulteten

9.30    Välkommen
           Stellan Sandler, vicerektor, Uppsala universitet
           Kerstin Westermark, ordförande, Upsala Läkareförening

9.40    Smärta: ibland viktigt symptom – ibland meningslöst livslångt lidande
           Eija Kalso, professor, Helsingfors universitet, Finland

10.10  Smärta: den osynliga sjukdomen?
           Torsten Gordh, professor/överläkare, Uppsala universitet

10.40  Kaffe

11.00  Hur ser det ut i hjärnan när vi har ont?
           Karin Jensen, forskare, Karolinska Institutet

11.30  Hur mäter man effekten av smärtbehandling?
           Rolf Karlsten, docent/överläkare Uppsala universitet

11.50  Nervstimulering mot smärta – från elektriska ålar till implanterad artificiell   
           intelligens

           Terje Kirketeig, doktorand/smärtläkare Uppsala universitet

12.10  Lunch

13.10  Smärta som erfarenhet och livsvärld: ett personligt perspektiv
           Ingemar Engström, professor, läkare och medicinsk etiker, Örebro universitet

13.40  Varför utvecklas kronisk smärta? Ny psykologisk kunskap ger bättre behandlingar
           Steven Linton, professor, föreståndare Örebro universitet.

14.10  Frukt och vatten

14.30  Aktivt liv trots långvarig smärta
           Pernilla Åsenlöf, professor, Uppsala universitet.

15.00  Utdelning av Upsala Läkareförenings Olof Rudbeckpris
           Medicinsk genetik – från rasbiologi till genomisk medicin
           Ulf Pettersson, seniorprofessor, Uppsala universitet.

15.45  Sammanfattning och avslutning
           Eva Tiensuu Janson, dekanus, medicinska fakulteten, Uppsala universitet

Kort om Olof Rudbeck d ä

Olof Rudbeck d ä (1630–1702) var en mångsidig vetenskapsman, närmast ett universalsnille, verksam vid Uppsala universitet under 1600-talet. Redan som ung anatomistuderande upptäckte han lymfkärlen och deras betydelse. Den medicinska undervisningen var vid den tiden ännu inte etablerad vid universitetet. Olof Rudbeck, som var mycket initiativrik och en god representant för den nya tidens idéer, medverkade till att den medicinska utbildningen och undervisningen utvecklades vid Uppsala universitet.

Olof Rudbeck utnämndes till professor i medicin med undervisningsskyldighet i bland annat anatomi. Han uppförde den anatomiska teatern på universitetets (Gustavianum) tak för att undervisa studenter och demonstrera människans anatomi för allmänheten.