Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Ansök om att antas som excellent lärare

2016-11-10

Nu kan du som är lärare inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci ansöka om att antas som excellent lärare, det vill säga uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Ansök senast 13 mars 2017.

Områdesnämnden för medicin och farmaci inbjuder lärare vid vetenskapsområdet att ansöka om att antas som excellenta lärare. Du kan söka som är tillsvidareanställd lärare – universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor – inom vetenskapsområdet, liksom personer som är anställda av landstingen eller annan huvudman och är aktiva inom undervisningen vid vetenskapsområdet.

Benämning av excellent lärare används för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Vid antagning som excellent lärare höjs månadslönen med belopp motsvarande höjning för docentantagning.

Ansökan ska innehålla:

  • Kortfattat CV

  • Publikationslista över maximalt 20 publikationer

  • Redogörelse (på maximalt 25 000 tecken inklusive blanksteg) över hur den sökande uppfyller kriterierna för antagning till excellent lärare. Redogörelsen baseras med fördel på den sökandes pedagogiska och vetenskapliga meritportfölj

  • Intyg från pedagogisk ledare exempelvis studierektor, programsamordnare, ordförande i programkommitté eller motsvarande, som styrker den sökandes pedagogiska gärning.

  • Intyg från prefekt och/eller verksamhetschef, med uttryckt stöd för ansökan

Ansök via http://doit.medfarm.uu.se/kurt9481

Läs Riktlinjer för antagning av excellent lärare
Läs Inbjudan att ansöka om antagning som excellent lärare 2016

Read Guidelines for Admittance of Excellent Teachers
Read Invitation to apply for admittance as an Excellent Teacher 2016

Mer information: Oskar Fahlén Godö, fakultetshandläggare

Nyheter