Hjärnfonden utlyser postdoc-stipendier

2019-05-15

Hjärnfonden utlyser just nu postdoc-stipendier om 300 000 kronor. Stipendium avser forskning på heltid inom neuroområdet. Välkommen att ansöka elektroniskt via Hjärnfondens hemsida senast måndag 10 juni 2019.

Hjärnfondens postdoc-stipendier om 300 000 kronor kan tilldelas för studier inom eller utom landet för en period av 12 månader, men kan också beviljas för två år. Du kan söka som är disputerad med doktorsexamen som inte är äldre än fem år (undantag medges för AT-tjänstgöring etc).

Projekt ska påbörjas senast 1 juli det år ansökan avser. I undantagsfall kan projekt påbörjas under juli fram till och med september månad samma år. I övriga fall ska ny ansökan inges så att projektet kan bedömas vara aktuellt och normalt kunna påbörjas 1 januari året efter.

Utöver Hjärnfondens stipendium kan du även söka ett särskilt anslag för Forskning om traumatisk hjärnskada. Forskningen ska vara inriktad mot sådana skador i hjärna eller ryggmärg som kan uppkomma genom trafikskador (trafik i termens generella innebörd). Såväl klinisk som grundvetenskaplig forskning beaktas.

Ansök elektroniskt via Hjärnfondens webbaserade ansökningsportal. Ansökans första sida ska skrivas ut på papper, signeras av sökande och prefekt och skickas till forskningsstod@hjarnfonden.se inom fem arbetsdagar efter sista ansökningsdag.

Mer information  Hjärnfondens postdoc-stipendier 2019
Ansök via  Hjärnfondens elektroniska ansökningssystem

Kontakt  forskningsstod@hjarnfonden.se

Nyheter