Nytt kalenderverktyg samlar aktuell information och viktiga datum

2019-05-10

Nästa sammanträde, viktiga utlysningar, sista dag att återrapportera inför årsredovisning… I vetenskapsområdet för medicin och farmacis årshjul hittar du snabbt och enkelt den information och de datum du behöver.

Vetenskapsområdets årshjul är ett nytt kalenderverktyg där du snabbt tar del av aktuell information från områdesledning och förvaltning. I årshjulet hittar du också datum och tider för sammanträden, akademiska högtider, utbildning och andra relevanta händelser vid vetenskapsområdets institutioner och centrumbildningar.

Mer information  Vetenskapsområdets årshjul

Kontakt  Oskar Fahlén Godö, Kansliet för medicin och farmaci

Nyheter