Horizon Europe sätter fokus på klimatrelaterade frågor

2019-05-03

I kommande ramprogrammet Horizon Europe prioriterar Europaparlamentet klimatrelaterade frågor, och fortfarande finns goda möjligheter till finansiering inom nuvarande ramprogram, rapporterar projektkoordinator Anna Sjöström från Bryssel.

Anna Sjöström rapporterar från Bryssel

En delegation från vetenskapsområdet har besökt Bryssel för samtal med representanter för Europakommissionen, European Research Council (ERC), Innovative Medicines Initiative (IMI), Sveriges permanenta representation i Bryssel samt Vetenskapsrådets och Vinnovas Brysselkontor. Mötet ägde rum hos The Guild of European Research Intensive Universities, ett nätverk för forskningsintensiva europeiska universitet – där Uppsala universitet är en av 19 medlemmar – som arbetar i syfte att stärka universitetens röst i forsknings- och utbildningsfrågor på EU-nivå.

– Det var lärorika dagar som gav viktig kunskap om EU. Vi fick också en bra bild av The Guild som har byggt ett strategiskt kontaktnät och i betydelsefulla sammanhang för fram universitetens åsikter och behov, vilket gör dem till en central kanal för påverkansarbete. Det är därmed viktigt att Uppsala universitet och vetenskapsområdet bemannar olika arbetsgrupper med rätt personer, likaså att vi är förberedda att med kort framförhållning ge The Guild input för att de ska kunna föra universitetets talan på bästa sätt, säger Anna Sjöström, projektkoordinator vid kansliet för medicin och farmaci.

Vetenskapsrådet och Vinnova har ett gemensamt kontor i Bryssel där de, liksom The Guild, arbetar med påverkan, men då i olika sammanhang för forskningsfinansiärer. Vetenskapsrådet verkar för att främja grundforskningsperspektivet i det kommande ramprogrammet, ett arbete som till stor del sker genom Science Europe som omfattar ett fyrtiotal europeiska forskningsfinansiärer.

För forskningsfinansiering finns fortfarande goda möjligheter inom de nuvarande ramprogrammen Horizon 2020 och Europe 2020, och forskare rekommenderas att redan tidigt i karriären söka medel från ERC, då många får söka flera gånger innan de beviljas anslag.
– ERC:s representant betonade även att forskare bör avsätta god tid, gärna upp till en månad, för att formulera en konkurrenskraftig ansökan, och områdeskansliets enhet för forskningsstöd ger alltid stöd där behov finns, säger Anna Sjöström.

Besöket i Bryssel rymde även ett möte med europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) som varit delaktig i förhandlingarna om Horizon Europe, det nya ramprogrammet om forskning och innovation. Europaparlamentet har nu fattat beslut om ramen för Horizon Europé, och enligt Jakop Dalunde avsätts hela 35 procent av budgeten till klimatrelaterade frågor.

Kontakt

Anna Sjöström
projektkoordinator
070-1679513, anna.sjostrom@uadm.uu.se


For European funding

Alderborn, Anders
Head of research support unit
018-471 2577, anders.alderborn@uadm.uu.se


Halldin, Krister
Project coordinator
018-471 2587, krister.halldin@uadm.uu.se


Lobell, Anna
Project coordinator
018-471 5086, anna.lobell@uadm.uu.se


Ullerås, Erik 
Project coordinator
018-471 6259, erik.ulleras@uadm.uu.se


For National & American funding

Ferletta, Maria
Research officer
018-471 2070, maria.ferletta@uadm.uu.se

Nyheter