Uppsala Health Summit sätter fokus på barns hälsa i städer

2019-04-29

7–9 oktober 2019 genomförs Uppsala Health Summit: Healthy Urban Childhoods. Mötet belyser hur städer kan planeras och folkhälsostrategier stärkas för att bättre värna barnens hälsa och välbefinnande.

Beräkningar visar att år 2050 kommer cirka 70 procent av världens barn att bo i städer. Det är en utveckling som redan nu ställer krav på barnperspektiv vid stadsplanering för att åstadkomma hälsosamma och inkluderande städer för kommande generationer barn.

7 till 9 oktober möts ledare från akademi, näringsliv, politik och det civila samhället i Uppsala slott för att vid Uppsala Health Summit 2019: Healthy Urban Childhoods diskutera hur barnens rätt till deltagande i beslutsprocesser och rätt till jämlik hälsa kan stärkas, liksom praktiska lösningar på ytterligare en rad relevanta och högaktuella frågor.
– De val vi gör idag kommer att påverka generationer av barn och unga, deras hälsa och fysik, kognitiva förmåga och sociala kompetens. Vi har inte tid att vänta på ny kunskap om långsiktiga samhällsekonomiska effekter av att inte ge tillräcklig plats för barn och unga att leka, umgås och röra sig fritt, konstaterar Petter Åkerblom, programrådsordförande för Uppsala Health Summit, tillika universitetslektor i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Programmet täcker olika aspekter av barns hälsa och utvecklingsmöjligheter i stadsmiljöer i syfte att bidra med perspektiv och erfarenheter från olika verksamheter och delar av världen. Bland de inbjudna experterna märks Roger Madelin vid British Land som leder ombyggnationen av Canada Water-området i centrala London med barnens bästa för ögonen, liksom Dr. Tim Gill, känd föreläsare och rådgivare kring ämnen som berör barns lek och fria mobilitet. I talarlistan är även FN-organen UN-HABITAT, WHO och UNICEF representerade.

Uppsala Health Summit 2019 söker lösningar på hur vi med hjälp av forskning och innovationer kan ge barnperspektiven större genomslag i stadsplanering och folkhälsoarbete. Syftet är att skapa nya samarbeten som verkar för att genomföra dessa förslag.
– Vi måste agera redan nu och ta till oss de praktiska lösningar som faktiskt finns och som både gynnar barn och vuxna, och därför vill vi nå och samla dem som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa och skola och inte minst beslutsfattare, säger Petter Åkerblom.

Mer information  Uppsala Health Summit 2019: Healthy Urban Childhoods
Se även  Program 7–9 oktober 2019

Contact

Kerstin Stewart
Programme Coordinator
+46 (0)70 425 01 38, kerstin.stewart@uadm.uu.se

Nyheter