Läkarstudenter kan söka forskarstipendier

2019-04-16

Senast 13 maj 2019 kan du som studerar vid läkarprogrammet ansöka om stipendier till EDUU-programmet och påbörja din forskarutbildning parallellt med att du slutför läkarprogrammet.

Nu kan du som studerar vid Uppsala universitets läkarprogram ansöka om stipendium om 67 000 kr per år i högst två år inom Early Doctorate at Uppsala University-programmet (EDUU). Programmet ger dig möjlighet att med start HT 2019 påbörja forskarutbildning på halvtid parallellt med att du på heltid slutför läkarprogrammet (övrig forskarutbildningstid är din handledare ansvarig för din försörjning).

Efter avlagd läkarexamen är du ungefär halvvägs genom din forskarutbildning, och kan då söka en AT med forskarinriktning. Väl inne genomgår du den kliniska utbildningen, som leder fram till läkarlegitimation parallellt med fortsatt forskarutbildning. Mot slutet av forskar-AT beräknas du kunna avlägga prov för att få din läkarlegitimation och dessutom disputera.

Behörighet  Fullgjorda kursfordringar om 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå.

Meriterande:

  • Etablerad kontakt med din tilltänkta handledare för forskarutbildningen.
  • Att du lär dig och använder preklinisk metodik i din forskning.

Ansök  via elektroniskt formulär senast 13 maj 2019

För registrering behöver du vara knuten till den institution där din handledare är aktiv.

För inloggning i formuläret krävs att du registreras i universitetets katalog och använder dig av Uppsala universitets gemensamma webbinloggning. (För hjälp med registrering i katalogen: kontakta administratören för forskarnivå vid den institution ansökan görs ifrån).

Mer information  EDUU-programmet

Kontakt

Peter Bergsten
Professor, Studierektor EDUU-programmet
018-471 49 23

Nyheter