Weronica Ek tilldelas Oscarspriset 2018

2019-01-08

Weronica Ek, institutionen för immunologi, genetik och patologi, tilldelas 2018 års Oscarspris. Utmärkelsen delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion.

Weronica Ek, forskare vid Uppsala universitets institution för immunologi, genetik och patologi, tilldelas Oscarspriset 2018. Weronica Ek disputerade 2011 vid Sveriges lantbruksuniversitet, och har efter arbete vid QIMR Berghofer Medical research Institute i Australien fortsatt sin postdoktorala verksamhet vid Karolinska Institutet och nu Uppsala universitet, där hon forskar kring hur miljö och genetik påverkar utvecklingen av immunsjukdomar såsom astma och allergier.

I motiveringen anges Weronica Eks omfattande studier med grund i bland annat UK biobank samt etablerandet av framgångsrika samarbeten såväl internationellt som nationellt.

Oscarspriset tilldelas yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet”. Weronica Ek mottar priset vid vinterpromotionen 25 januari 2019.

Läs mer om Weronica Eks forskning (i forskargrupp Åsa Johansson)

Nyheter