Krav på datahanteringsplan vid bidrag från VR

2019-01-03

Med start våren 2019 måste du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet ha en plan för hantering av den forskningsdata som ditt projekt genererar.

Du som erhåller anslag ska inte skicka in datahanteringsplanen till Vetenskapsrådet när du söker forskningsmedel, men din medelsförvaltare ska ansvara för att en plan är på plats när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande samt att planen underhålls.

Kravet på en datahanteringsplan är ett led i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata.

Mer information om Vetenskapsrådets arbete med öppen tillgång till forskningsdata och datahanteringsplaner kommer att publiceras på Vetenskapsrådet.se inom kort.

Läs mer  på Vetenskapsrådet.se
Läs mer  på Medarbetarportalen

Nyheter