Sök medel för insatser inom jämställdhetsintegrering

2018-09-27

Uppsala universitet anslår 300 000 kronor till för insatser inom jämställdhetsintegrering. Välkommen med din ansökan senast onsdag 31 oktober 2018.

Nu kan fakulteter, institutioner, avdelningar eller motsvarande vid Uppsala universitet söka medel för särskilda satsningar med fokus på verksamhetsnära arbete med jämställdhetsintegrering

Utlysningen omfattar 300 000 kronor, varav enskild ansökan kan uppgå till maximalt 200 000 kronor. Välkommen att ansöka senast onsdag 31 oktober 2018. Referensgruppen för jämställdhetsintegreringen beslutar om utdelning den 9 november 2018.

Fyll i ansökan och läs anvisningarhttps://mp.uu.se/c/perm/link?p=253625152

Skicka ansökan till
Ann-Sofie Wigg Bodin
HR-avdelningen 
HR-enhet MedFarm
Box 256
751 05 Uppsala
E-post: likavillkor@uadm.uu.se

Kontakt  Ann-Sofie Wigg Bodin, 018-471 1853

Nyheter