Sök SSMFs stipendier för Post Doc-utbildning

2018-09-27

Med start 15 oktober kan du som disputerat i medicinsk disciplin ansöka om stipendium för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap. Ansök till SSMF senast 15 november 2018.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, utlyser nu tvååriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Stipendierna är på hel- eller halvtid, de på halvtid är avsedda för kliniskt verksamma forskare. Antalet stipendier är ej fastställt, men var vid förra ansökningstillfället 28 på heltid respektive 7 på halvtid. Beslut om utdelning meddelas maj 2019. Stipendierna kan tillträdas från 1 juli 2019 till 30 juni 2020 .

Du kan söka som disputerat perioden 15 november 2015–1 februari 2019 inom preklinisk eller klinisk medicinsk disciplin eller närstående ämnesområde. Du som disputerat vid utländskt universitet ska efter disputation ha forskat vid svensk medicinsk fakultet i minst två år vid ansökningstidens utgång. Stipendiat förväntas efter postdoktoral utbildning förlägga sin forskningsverksamhet i Sverige.

Ansökan ska innehålla intyg från föreslagen värdinstitution att stipendiaten tillförsäkras nödvändig arbetsplats och basutrustning samt kopia av disputationsprotokoll eller examensbevis.

Ansök på https://teklassmf.stanford.se/ perioden 15 oktober till fredag 15 november 2018, kl. 24.00.

Läs mer om utlysningen SSMF hemsida
Läs även information från SSMF

Nyheter