Sök forskningsmedel inom antibiotikaresistensområdet

2018-09-10

Nu utlyser Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens fyra miljoner kronor till projekt som syftar till att minska användningen av antibiotika. Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2018.

Information in English  New Swedish foundation announces research funding within the field of antibiotic resistance

Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens utlyser fyra miljoner kronor till projekt vars syfte är att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och därmed minskar antalet infektioner. Stiftelsen meddelar beslut om beviljade anslag i november 2018.

Behöriga att ansöka är personer, institutioner och företag som arbetar med projekt såsom vetenskapliga studier, utbildningsinsatser och informationsspridning inom antibiotikaresistensområdet. Stöd ges inte till utveckling av nya antibiotika, resor till konferenser, information eller utbildning av hälsopersonal för att minska förskrivning av antibiotika.

Ansök  på denna Ansökningsblankett

Mejla din ansökan  senast 12 oktober 2018 till Aase Sten, generalsekreterare

Personer som får anslag förbinder sig att kommunicera sitt projekt genom att på en populärvetenskaplig nivå, riktad mot allmänheten, genom exempelvis pressmeddelande, föredrag eller på annat sätt nå ut med ny kunskap till allmänheten.

Läs mer  Ny svensk stiftelse utlyser forskningsmedel inom antibiotikaresistensområdet
Se även  Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

Kontakt
Aase Sten
Generalsekreterare, Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens
E-post: aase.sten@preventantibioticresistance.com
Mobil: +46 72-723 27 00

Nyheter