Se Vetenskapsområdets Almedalsseminarier 2018 på webb-tv

2018-08-03

Uppsala universitets Vetenskapsområde för medicin och farmaci arrangerade nio seminarier vid 2018 års Almedalsvecka. Nu kan du ta del av samtliga föreläsningar och samtal via universitetets webb-tv.

Från seminariet Barnens hälsa – Vår framtid

Barnens hälsa – Vår framtid sätter fokus på den ökande ohälsan bland Sveriges barn och unga. Idag är var femte pojke/flicka i Sverige överviktig och vissa utvecklar redan i ung ålder typ 2 diabetes. Vid seminariet diskuteras vår medvetenhet om problemet barnövervikt och vad som görs och kan göras för att förbättra barns hälsa vad gäller övervikt?

Hur löser vi antibiotikaresistensproblemet i världen? sätter fokus på en snabbt växande global utmaning som hotar medicinska behandlingar och vars lösning kräver insatser från många olika discipliner. Vid seminariet diskuteras hur vi kan minska antibiotikaanvändning hos människor och djur och hur vi ska få fram nya antibiotika om kostnaderna inte kan betalas via användning?

Vilken roll har dopningsproblematiken inom ANDT-strategin? sätter fokus på dopning, ett ämne många förknippar med ertappade elitidrottare och vansinnesdåd. Men faktum är att upp till 50 000 svenskar använder Anabola steroider, ett bruk som medför stora risker.

Mobiltelefon, internet, sociala media & beroende sätter fokus på våra digitala vanor. Internet och mobiltelefoner har på många sätt förenklat vår tillvaro, men vad händer när bruk övergår i beroende?

Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk? sätter fokus på spelberoende, ett missbruk som snabbt kan få förödande effekter. I april presenterade regeringen sin proposition för omreglering av spelmarknaden, ett initiativ som både välkomnas och väcker förhoppningar.

Jämlik beroendevård - Finns den? sätter fokus på svensk beroendevård, ett fält som väckte debatt när den narkotikarelaterade dödligheten sköt i höjden. Nu tycks utvecklingen åter peka åt rätt håll, men alltjämt kvarstår stora utmaningar.

Behövs cannabis ur medicinskt syfte - Klarar Sverige en legalisering? sätter fokus på cannabis, vår vanligast förekommande illegala drog. Idag godkänner Läkemedelsverket begränsad förskrivning av cannabis i medicinskt syfte, men har det förutsättningar att bli ett generellt behandlingsalternativ?

Alkohol, psykisk ohälsa och livshotande drogkombinationer sätter fokus på hur olyckliga kombinationer av alkohol, psykisk ohälsa och narkotika bidrar till överdoseringar och dödsfall – en utmaning som ökar ytterligare då syntetiska droger når Sverige via Internet.

Anhöriga, medberoende och drogers inflytande vid sexuella övergrepp sätter fokus på Sveriges över en miljon anhöriga till missbrukare. Barn och vuxna som utsätts för stor och svår påverkan. Många utvecklar ett medberoende, och kommunerna är skyldiga att ge anhörigstöd, men arbetet beskrivs som bristfälligt.

Nyheter